• Φίλτρα
    • Τιμή
urban
Κατηγορία: Στρώματα
Κατασκευαστής: ΑΙΗ
Τιμή: 180,00 €
Pocket springs - ανατομικό

Τιμή διπλού: 280,00€

comfort
Κατηγορία: Στρώματα
Κατασκευαστής: ΑΙΗ
Τιμή: 230,00 €
Pocket springs - ανατομικό

Τιμή διπλού: 360,00 €

eko

Eko

Κατηγορία: Στρώματα
Κατασκευαστής: ΑΙΗ
Τιμή: 65,00 € 59,00 €
Στρώμα προσφοράς

Τιμή διπλού: 100,00€ 89,00€

plus
Κατηγορία: Στρώματα
Κατασκευαστής: ΑΙΗ
Τιμή: 95,00 €
Bonnel springs

Τιμή διπλού: 150,00€

super
Κατηγορία: Στρώματα
Κατασκευαστής: ΑΙΗ
Τιμή: 115,00 €
Bonnel springs

Τιμή διπλού: 180,00€

classic
Κατηγορία: Στρώματα
Κατασκευαστής: ΑΙΗ
Τιμή: 125,00 €

Bonnel springs - ορθοπεδικό

extra
Κατηγορία: Στρώματα
Κατασκευαστής: ΑΙΗ
Τιμή: 150,00 €
Bonnel springs - ορθοπεδικό/ανατομικό

Τιμή διπλού: 235,00€

special
Κατηγορία: Στρώματα
Κατασκευαστής: ΑΙΗ
Τιμή: 170,00 €
Bonnel springs - ορθοπεδικό/ανατομικό

Τιμή διπλού: 265,00€

unique
Κατηγορία: Στρώματα
Κατασκευαστής: ΑΙΗ
Τιμή: 255,00 €
No springs - ανατομικό

Τιμή διπλού: 400,00€

eurolatex
Κατηγορία: Στρώματα
Κατασκευαστής: ΑΙΗ
Τιμή: 395,00 €
No springs - ανατομικό

Τιμή διπλού: 585,00€

excellent
Κατηγορία: Στρώματα
Κατασκευαστής: ΑΙΗ
Τιμή: 210,00 €
Bonnel springs - ανατομικό

Τιμή διπλού: 330,00€

gold
Κατηγορία: Στρώματα
Κατασκευαστής: ΑΙΗ
Τιμή: 290,00 €
Mini Bonnel springs - ανατομικό

Τιμή διπλού: 455,00€

visco-flex
Κατηγορία: Στρώματα
Κατασκευαστής: ΑΙΗ
Τιμή: 385,00 €
No springs - ανατομικό

Τιμή διπλού: 600,00€

deluxe
Κατηγορία: Στρώματα
Κατασκευαστής: ΑΙΗ
Τιμή: 310,00 €
Pocket springs - ανατομικό

Τιμή διπλού: 485,00 €

elegant
Κατηγορία: Στρώματα
Κατασκευαστής: ΑΙΗ
Τιμή: 375,00 €
Pocket springs - ανατομικό

Τιμή διπλού: 585,00€

luxury
Κατηγορία: Στρώματα
Κατασκευαστής: ΑΙΗ
Τιμή: 390,00 €
Pocket springs - ανατομικό

Τιμή διπλού: 610,00€

premier
Κατηγορία: Στρώματα
Κατασκευαστής: ΑΙΗ
Τιμή: 455,00 €
Pocket springs - ανατομικό

Τιμή διπλού: 710,00€