• Φίλτρα
    • Τιμή
urban
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: Neazoistrom
Τιμή Internet: 190,00 €
Pocket springs - ανατομικό

Αξία διπλού:  € 290,00

comfort
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: Neazoistrom
Τιμή Internet: 250,00 €
Pocket springs - ανατομικό

Αξία διπλού: € 385,00

eko
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: Neazoistrom
Τιμή Internet: 65,00 €
Στρώμα προσφοράς

Αξία διπλού: € 99,00

plus
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: Neazoistrom
Τιμή Internet: 105,00 €
Bonnel springs

Αξία διπλού: € 160,00

super
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: Neazoistrom
Τιμή Internet: 125,00 €
Bonnel springs

Αξία διπλού: € 190,00

classic
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: Neazoistrom
Τιμή Internet: 135,00 €

Bonnel springs - ορθοπεδικό

Αξία διπλού:  € 205,00

extra
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: Neazoistrom
Τιμή Internet: 160,00 €
Bonnel springs - ορθοπεδικό/ανατομικό

Αξία διπλού: € 245,00

special
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: Neazoistrom
Τιμή Internet: 185,00 €
Bonnel springs - ορθοπεδικό/ανατομικό

Αξία διπλού: € 285,00

unique
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: Neazoistrom
Τιμή Internet: 250,00 €
No springs - ανατομικό

Αξία διπλού: € 385,00

eurolatex
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: Neazoistrom
Τιμή Internet: 405,00 €
No springs - ανατομικό

Αξία διπλού: € 595,00

excellent
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: Neazoistrom
Τιμή Internet: 220,00 €
Bonnel springs - ανατομικό

Αξία διπλού: € 340,00

gold
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: Neazoistrom
Τιμή Internet: 300,00 €
Mini Bonnel springs - ανατομικό

Αξία διπλού: € 465,00

visco-flex
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: Neazoistrom
Τιμή Internet: 395,00 €
No springs - ανατομικό

Αξία διπλού: € 610,00

deluxe
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: Neazoistrom
Τιμή Internet: 320,00 €
Pocket springs - ανατομικό

Αξία διπλού: € 495,00

elegant
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: Neazoistrom
Τιμή Internet: 385,00 €
Pocket springs - ανατομικό

Αξία διπλού:  € 595,00

luxury
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: Neazoistrom
Τιμή Internet: 400,00 €
Pocket springs - ανατομικό

Αξία διπλού: € 620,00

premier
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: Neazoistrom
Τιμή Internet: 445,00 €
Pocket springs - ανατομικό

Αξία διπλού: € 690,00