• Φίλτρα
    • Τιμή
urban
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: n/a
Τιμή Internet: 200,00 €
Pocket springs - ανατομικό

Αξία διπλού:  € 305,00

comfort
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: n/a
Τιμή Internet: 260,00 €
Pocket springs - ανατομικό

Αξία διπλού: € 400,00

eko
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: n/a
Τιμή Internet: 75,00 €
Στρώμα προσφοράς

Αξία διπλού: € 120,00

plus
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: n/a
Τιμή Internet: 105,00 €
Bonnel springs

Αξία διπλού: € 160,00

super
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: n/a
Τιμή Internet: 125,00 €
Bonnel springs

Αξία διπλού: € 190,00

classic
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: n/a
Τιμή Internet: 140,00 €

Bonnel springs - ορθοπεδικό

Αξία διπλού:  € 205,00

extra
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: n/a
Τιμή Internet: 160,00 €
Bonnel springs - ορθοπεδικό/ανατομικό

Αξία διπλού: € 245,00

special
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: n/a
Τιμή Internet: 190,00 €
Bonnel springs - ορθοπεδικό/ανατομικό

Αξία διπλού: € 290,00

unique
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: n/a
Τιμή Internet: 230,00 €
No springs - ανατομικό

Αξία διπλού: € 350,00

eurolatex
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: n/a
Τιμή Internet: 410,00 €
No springs - ανατομικό

Αξία διπλού: € 630,00

excellent
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: n/a
Τιμή Internet: 230,00 €
Bonnel springs - ανατομικό

Αξία διπλού: € 350,00

gold
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: n/a
Τιμή Internet: 300,00 €
Mini Bonnel springs - ανατομικό

Αξία διπλού: € 465,00

visco-flex
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: n/a
Τιμή Internet: 380,00 €
No springs - ανατομικό

Αξία διπλού: € 585,00

deluxe
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: n/a
Τιμή Internet: 340,00 €
Pocket springs - ανατομικό

Αξία διπλού: € 520,00

elegant
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: n/a
Τιμή Internet: 435,00 €
Pocket springs - ανατομικό

Αξία διπλού:  € 670,00

luxury
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: n/a
Τιμή Internet: 410,00 €
Pocket springs - ανατομικό

Αξία διπλού: € 630,00

premier
Κατηγορία: Στρώμα
Κατασκευαστής: n/a
Τιμή Internet: 460,00 €
Pocket springs - ανατομικό

Αξία διπλού: € 710,00